Podczas konferencji zapewniamy tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego
Uwaga! Zmiana oplaty za uczestnictwo z 300 zł na 150 zł
Osoby, które zapłaciły wyższą opłatę otrzymają zwrot na konto

Patronat / Patronage

Panel Naukowy “Choroby mięśni i złącza nerwowo-mięśniowego” Europejskiej Akademii Neurologii /
Scientific Panel for Muscle and Neuromuscular junction disorders of the European Academy of Neurology

Program


Dzień I - Piątek, 1 grudnia / Day 1 - Friday, 1st of December

Otwarcie / Opening Local Chair
Prof. Anna Kostera-Pruszczyk (Poland)

EAN Panel
Przewodniczący / Co-chairs
Prof. Antonio Toscano (Italy)
Prof. Benedikt Schoser (Germany)

Sesja I: Wprowadzenie do chorób nerwowo-mięśniowych / Introduction to neuromuscular disorders

10:00-10:30

Wzorce kliniczne w miopatiach / Clinical patterns in myopathies
Prof. Antonio Toscano (Italy)

10:30-11:00

Podstawowe metody diagnostyczne i ich zastosowanie (Badania laboratoryjne/EMG/biopsja) /
First steps in diagnostics (laboratory / EMG / biopsy)
Prof. Benedikt Schoser (Germany)

11:00-11:20

Badania obrazowe mięśni: RM i USG / Muscle ultrasound and MRI
Dr Edyta Rosiak (Poland)

11:20-11:40

Genetyka molekularna jako metoda potwierdzająca rozpoznanie / Molecular genetics as confirmatory tool
Dr Maria Jędrzejowska (Poland)

11:40-12:05

Przerwa kawowa / Coffee break

Sesja II: Wybrane choroby nerwowo-mięśniowe / Specific neuromuscular disorders

12:05-12:25

Dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a / Duchenne muscular dystrophy
Prof. Anna Kostera-Pruszczyk (Poland)

12:25-12:45

Dystrofie dwuobręczowe /Limb-girdle muscular dystrophies
Dr Anna Macias (Poland)

12:45-13:05

Miopatie miofibrylarne/ Myofibrillar myopathies
Prof. Anna Kamińska (Poland)

13:05-13:30

Miopatie metaboliczne/ Metabolic myopathies
Prof. Antonio Toscano (Italy)

13:30-13:50

Miopatie zapalne / Inflammatory myopathies
Dr Ewa Więsik-Szewczyk (Poland)

13:50-14:35

Lunch / Lunch break

14:35-15:05

Sesja III: Zagadki diagnostyczne/ Interactive session (case for diagnosis)

14:35-15:05

Polski neurolog w Papui Nowej Gwinei: na co choruje liczne plemię?/
Polish Neurologists experience: neuromuscular disease in a Papua New Guinea tribe

Dr Justyna Pigońska (Poland)

15:05-16:25

Sesja IV: Kanałopatie i dystrofie miotoniczne / Muscle channelopathies and myotonic dystrophies

15:05-15:25

Dystrofie miotoniczne - diagnostyka i leczenie / Myotonic dystrophies - diagnosis and treatment
Dr Anna Łusakowska (Poland)

15:25-15:45

Spektrum kliniczne chorób spowodowanych mutacjami SCN4A/Clinical spectrum of Na- channelopathies
Dr Monika Nojszewska (Poland)

15:45-16:05

Porażenia okresowe i zespół Andersen-Tawil/ Periodic paralysis and Andersen-Tawil syndrome
Prof. Anna Kostera-Pruszczyk (Poland)

16:05-16:25

Badania neurofizjologiczne w diagnostyce różnicowej kanałopatii mięśniowych / Neurophysiology guide to diagnosis of muscle channelopathies
Doc. Małgorzata Gaweł (Poland)

16:25-16:50

Przerwa kawowa / Coffee break

Sesja V: Wielodyscyplinarne aspekty opieki w dziedzicznych chorobach mięśni / Special therapy consideration in hereditary muscle disease

16:50-17:10

Zalecenia dotyczące znieczulenia i opieki okołooperacyjnej w chorobach nerwowo-mięśniowych/ Recommendations for anesthesia and perioperative management in patients with neuromuscular disorders
Prof. Antonio Toscano (Italy)

17:10-17:30

Nowatorskie terapie w dziedzicznych miopatiach metabolicznych/ Emerging therapies in hereditary metabolic muscle disease
Prof. Benedikt Schoser (Germany)

17:30-17:50

Jak i kiedy rozpoczynać nieinwazyjną respiratoroterapię/ Pulmonary care - when and how to start noninvasive ventilation
Dr Andrzej Opuchlik (Poland)

17:50-18:10

Opieka kardiologiczna w dziedzicznych chorobach mięśni /Cardiac care in hereditary muscle disease
Prof. Piotr Pruszczyk (Poland)

18:10-18:30

Ciąża kobiety z chorobą nerwowo-mięśniową/ Pregnancy in a neuromuscular patient
Doc. Ewa Romejko-Wolniewicz (Poland)

Dzień II - Sobota, 2 grudnia / Day 2 - Saturday, 2st of December

Sesja VI: Stany zagrożenia życia w neuromiologii / Acute neuromuscular disorders

09:00-09:30

Zespół Guillain-Barre i jego warianty - obraz kliniczny, diagnostyka,leczenie/ Guillain-Barre syndrome and variants: clinical course, diagnosis and treatment
Prof. Jarosław Sławek (Poland)

09:30-10:00

Przełom miasteniczny /Myasthenic crisis
Dr Andrzej Opuchlik (Poland)

10:00-10:30

Neuropatia i miopatia stanów krytycznych I ich diagnostyka elektrofizjologiczna / Critical illness neuropathy/myopathy and its electrodiagnostic
Prof. Peter van den Bergh (Belgium)

10:30-10:45

Rzadkie neuropatie uwarunkowane immunologicznie / Atypical dysimmune neuropathies
Dr Adam Niezgoda (Poland)

10:45-11:10

Przerwa kawowa / Coffee break

11:10-13:30

Sesja VII: Przewlekłe neuropatie / Chronic neuropathies

11:10-11:40

Klasyczna CIDP i jej warianty/ Classical CIDP and variants
Prof. Eduardo Nobile-Orazio (Italy)

11:40-12:10

Jak korzystać z kryteriów elektrofizjologicznych rozpoznawania CIDP/ How to use neurophysiological criteria in CIDP
Doc. Anna Potulska-Chromik (Poland)

12:10-12:40

Wieloogniskowa neuropatia ruchowa - spektrum objawów klinicznych i wyzwania diagnostyczne / Multifocal motor neuropathy - clinical spectrum and diagnostic criteria
Dr Marta Lipowska (Poland)

12:40-13:10

Leczenie przewlekłych neuropatii zapalnych / Treatment of chronic inflammatory neuropathies
Prof. Anna Kostera-Pruszczyk (Poland)

13:10-13:30

Neuropatie amyloidowe / Amyloid neuropathies
Dr Marta Lipowska (Poland)

13:30-14:10

Sesja VIII: Postępy w leczeniu genetycznie uwarunkowanych chorób nerwowo-mięśniowych/ Progress of treatment of hereditary neuromuscular diseases

13:30-13:50

Nowatorskie terapie dystrofii mięśniowej t. Duchenne’a / Novel therapies of Duchenne muscular dystrophy
Doc. Anna Potulska-Chromik (Poland)

13:50-14:10

Przełom w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni / A breaktrough in SMA therapy
Prof. Anna Kostera-Pruszczyk (Poland)

14:10

Zamknięcie spotkania / Closing
Prof. Anna Kostera-Pruszczyk (Poland)

14:10-14:25

Przerwa kawowa / Coffee break

14:25-16:00

Spotkanie grupy roboczej. Rejestr MMN
Prof. Anna Kostera-Pruszczyk (Poland)
Dr Marta Lipowska (Poland)

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40